STRONA GŁÓWNA

Przeznaczenie i zakres stosowania grodzic winylowych

grodzice winylowe są stosowane jako:

 • osłony przeciwerozyjne strefy ścieków i zbiorników wodnych
 • umocnienia przeciwpowodziowe
 • zabezpieczenia wykopów, osuwisk, rowów melioracyjnych
 • przesłony ograniczające filtrację wód gruntowych,
 • również na terenach zagrożonych ekologicznie
 • elementy konstrukcji przepustów drogowych i mostów
 • elementy konstrukcji zabezpieczających drogi przed osuwiskami
 • elementy ścian palowych oporowych i grodziowych
 • przegrody filtracyjne w zbiornikach wodnych
 • elementy kształtowania terenów zielonych
 • obudowy basenów ogrodowych

Aktualności

23.11.2011|

Testy grodzic w Korei Pd.

grodzica_news.jpg

W pierwszych dniach listopada bieżącego roku odbyły się testy Grodzic winylowych SIA Pietrucha typu GW-580/7 w Yeong Joo Dam Site w Korei Południowej.

Projekt zapory na rzece Yeong Joo jest realizowany przez firmę Samsung i obejmuje swoim zasięgiem samą zaporę oraz infrastrukturę wokół niej.

Grodzice winylowe SIA Pietrucha typu GW-580/7 będą wykorzystane do budowy ścianek szczelnych wokół zbiornika wodnego jaki powstanie po zamknięciu rzeki zaporą.

W projekcie będą użyte  grodzice winylowe SIA Pietrucha typu GW-580/7 o długości 10 metrów. Test miał na celu sprawdzenie nowego tupu mandreli stalowych  z wykorzystaniem systemu „water-jet” przy zastosowaniu do montażu innowacyjnych wibratorów.

Próby wbijania  grodzic winylowych SIA Pietrucha typu GW-580/7 zakończyły się sukcesem.  Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązać udało się skrócić czas niezbędny do wbijania a co za tym idzie poprawić wydajność  sprzętu zaangażowanego w montaż.